Course Code : MAT-Fil

Course Name : Master of Arts in Teaching - Major in Filipino

Subjects

# Subject Code Description Units
1. EDUC 200 Methods of Research 3
2. EDUC 201 Statistics 3
3. EDUC 202 Educational Philosophies 3
4. FIL 201 Maunlad na Grammar ng Wikang Filipino 3
5. FIL 202 Makabagong Pamamaraan at Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan 3
6. FIL 203 Makabagong Pamamaraan at Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan 3
7. FIL 204 Pag-unlad ng Wikang Filipino at Paghahambing sa mga Pangunahing Wika sa Pilipinas 3
8. FIL 205 Paglinang ng Kurikulum at Paghahanda ng Kagamitang Pampagturo sa Filipino 3
9. FIL 206 Mga Barayti at Baryasyon ng Filipino 3
10. FIL 207 Mga Makabagong Kalakaran at mga Isyu sa Pagtuturo ng Filipino 3
11. EDUC 204 Indigeneous Knowledge Systems and Conservation Practices (IKSP) 3
12. EDUC 214a Thesis Writing 1 3
13. EDUC 214b Thesis Writing 2 3